Ofis Mobilyaları Ekonomi Verileri
Gönderen ankaofis - Mart 08 2012 10:13:55

 Rakamlarla ifade etlmek gerekirse, sadece 2009 yılında ofis mobilyaları üretimi %29’luk bir düşüş yaşamış ve bu durum ihracata da %30 civarında bir azalma olarak yansımış ve rakamlar 300 milyan Euro’dan 200 milyar Euro’lara gerilemiştir. Birkaç ay içerisinde ve çok hızlı bir biçimde gerçekleşen bu gerilemenin etkileri 2010 yılı boyunca da devam etmiş ve toparlanma ancak 2011 itibariyle yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştır. Avrupa çapında 130 ofis mobilya imalatçısıyla yapılan anketler ise, firmaların ancak % 45’inin toparlanma sürecine girdiğini, % 55’inin cirolarının ise hala düşüşte olduğunu ortaya çıkartmıştır ki bu da    


Haber Metni

 Rakamlarla ifade etlmek gerekirse, sadece 2009 yılında ofis mobilyaları üretimi %29’luk bir düşüş yaşamış ve bu durum ihracata da %30 civarında bir azalma olarak yansımış ve rakamlar 300 milyan Euro’dan 200 milyar Euro’lara gerilemiştir. Birkaç ay içerisinde ve çok hızlı bir biçimde gerçekleşen bu gerilemenin etkileri 2010 yılı boyunca da devam etmiş ve toparlanma ancak 2011 itibariyle yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştır. 

 

Avrupa ölçeğinde firmaların önemli bir bölümünün hale krizin etkilerinden çıkamadığını göstermektedir. Öte yandan, her ne kadar bu yıl %1 gibi küçük bir orana denk gelen 35 milyon Euroluk bir artış gösteriyor olsa da, uzmanlar uluslararası ofis mobilyası ticaretinin hala zayıf sinyaller vermekte olduğunda birleşiyorlar. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Avrupa’nın ofis mobilyaları pazarındaki iki lideri olan İtalya ve Almanya’nın 2010 yılı ihracat rakamlarında % 4 ve % 1 gibi küçük artışlarına karşın, Fransa, Danimarka, Avusturya, Belçika ve Portekiz gibi ülkelerin tamamen ekside olduğu ve toplam ihracatlarında 60 milyon Euro’yu bulan bir düşüş içerisinde olduğunu belirtmek mümkün.

 

Buna karşın –yine 2010 yılı baz alındığında- ofis mobilyaları üretim ve ihracatında kimi küçük ülkelerin daha dinamik olduğu gözlenmekte. Örneğin geçtiğimiz yıl ihracatlarında kayda değer artış yaşayan ülkeler arasında Finlandiya, Hollanda ve şaşırtıcı bir biçimde Yunanistan’ın olduğunu söyleyebiliriz. İTHALAT DA PEK İÇ AÇICI DEĞİL Öte yandan Avrupa ofis mobilyası ithalat rakamlarına bakıldığında, oldukça net bir daralma ile geçen 2009’un ardından 2010 yılında küçük bir toparlanma gözlenmekte ve ithalattaki bu artış hızları ülkeden ülkeye önemli farklılıklar göstermektedir. Avrupa’”nın en büyük ofis mobilyası ithalatçısı ülkeleri arasında Fransa, Almanya ve İngiltere’yi sayabiliriz ki, her üç ülke de 2010 yılını ithalatta artışla kapatmışlardır. Ancak geçtiğimiz yıl, daha önceki dönemlerin kayda değer ithalatçı ülkeleri arasında olan Hollanda, Belçika ve Avusturya’nın ithal ettiği ofis mobilyaları miktarlarında önemli oranda düşüşler yaşanmış, kıta genelinde ise 2011 yılına bırakılan toparlanma belirtilerinin şu tarihe kadar oldukça yavaş seyretmekte olduğu görülmüştür.

 

 

ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞAYAN ÜLKELER ARASINDA ALMANYA BAŞI ÇEKİYOR

 

Avrupa ofis mobilyaları pazarının önde gelen ülkelerinin 2010 yılı üretim verilerine yakından bir göz atıldığında farklı ülkelerde birbirinden farklı hatta çelişen trendler olduğunu görmekteyiz. Ancak en dinamik pazarın Almanya olduğu konusunda herkes hemfikir konumda. Özellikle iç pazardaki dinamizm, Alman ofis mobilya üretimine pozitif bir biçimde yansımış ve kriz sonrasında rakamların tekrar zirve yapmasını sağlamıştır. 2010 yılı içerisinde, Alman ofis mobilyaları üretimi, ihracattaki durağan konuma karşın net bir biçimde artarken, durum komşu İtalya’da hala oldukça trajik bir biçimde seyretmektedir. 2009 yılının keskin düşüşü kadar olmasa da İtalyan ofis mobilyaları sektörü 2010 yılıni da negatif üretim rakamları ile kapatmışlardır. İngiltere ise, krizin etkilerini 2010 yılında atlatmaya başlamasına, emlak piyasasının açılma trendine girmesine, ticaretin artmasına ve tüm bunların gelecek için iyimser tahminlere yol açmasına karşın, pek çok firma 2010 yılında hala sıkıntının geçmediğini ifade ediyorlar. Son olarak krizin en şiddetli bir biçimde vurduğu İspanya’ya bir göz atarsak, son 6 ay içerisinde küçük de olsa toparlanmaya gidildiğini ve hem iç hem de dış pazarlardaki ticarette küçük de olsa canlanmanın başladığını ve bu durumun ofis mobilyası sektörüne de olumlu bir biçimde yansımasının beklenildiğini belirtelim.

 

 

 

SEKTÖRÜN YENİDEN YAPILANMASI Kriz döneminde birçok firmanın üretimini yavaşlatması, tamamen durdurması ya da işyeri kapatmalar ve iflaslar ile üretimden çekilmesi, Avrupalı ofis mobilya üreticilerini çeşitli tedbirler almaya itti. Özellikle büyük ölçekli firmalar şu iki seçenekten birini tercih ettiler : Ya maliyetleri düşürmek amacıyla batıdaki fabrikaları kapatarak üretimi doğuya kaydırmak ya da şirket evlilikleri ve satınalmalar yolu ile güçlerini birleştirmek. 2010 yılı içerisinde, bu konuda pek çok örnek yaşandı Avrupa pazarında. Sektörde kalıp faaliyetlerini sürdürenler ise üretimlerini daha rasyonel bir hale getirmek, tedarik zincirlerini yeniden oluşturmak ve gerek Avrupa gerekse de dünya çapında pazarlama etkinliklerini rekabet avantajlarını artıracak biçimde yeniden düzenlemek amacıyla faaliyetlerini yeniden yapılandırma yoluna gittiler. 2011 yılı sonu rakamları ise, tüm bu gelişmelerin Avrupa ofis mobilya üreticilerinin gelecek dönemlere ilişkin umutlarını ne yönde etkileceğini daha net bir biçimde gösterecektir. -alıntı-

 

Bir Önceki Yazımızda "Ofis Mobilyaları Rehberi" Hakkında Bilgiler Bulabilirsiniz...